Now showing items 1-2 of 2

  • Generování testovacích vstupů podle stopy programu 

    Sušovský, Tomáš
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro automatické generování testových vstupů na základě určené stopy programu. Cílem je zjednodušit a zefektivnit proces vytváření testových sad splňující pokročilá ...
  • Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů 

    Sušovský, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce je vytvořit a implementovat nástroj pro překlad modelů grafů toků dat do formátu SMT-LIB. Práce navazuje na projekt HADES výzkumné skupiny VeriFIT Fakulty informačních technologií Vysokého učení ...