Now showing items 1-14 of 14

 • Comparative Analysis and Benchmarking of Water Supply Systems and Services in Central and Eastern Europe 

  Sucháček, Tomáš; Aldea, Alexandru; Bylka, Jedrzej; Marko, Ivana; Tuhovčák, Ladislav (MDPI, 2018-08-02)
  This paper deals with a comparative analysis and benchmarking of drinking water supply systems and water supply sector in the selected countries of Central and Eastern Europe. These include the Czech Republic, Poland, ...
 • The Dependence of Water Consumption on the Pressure Conditions and Sensitivity Analysis of the Input Parameters 

  Tuhovčák, Ladislav; Sucháček, Tomáš; Ručka, Jan (MDPI, 2018-08-02)
  The paper presents results and sensitivity analysis of the results of a real detailed study focused on changes in water consumption and its unevenness with changing pressure conditions in a particular observed office ...
 • An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic 

  Ručka, Jan; Holešovský, Jan; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav (MDPI, 2018-04-04)
  This article focuses on water consumption and its prediction, using regression models designed for an experiment regarding an administrative building in the Czech Republic. The variables considered are pressure and ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Ostopovice 

  Jaroš, Zdeněk
  Práce je zaměřena na hydraulickou analýzu vodovodní sítě obce Ostopovice, okres Brno-venkov. V rámci práce byl proveden terénní průzkum spotřebiště a následně vytvořen podrobný kvazidynamický hydraulický simulační model ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Tvarožná 

  Trněná, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá hydraulickou analýzou stávající vodovodní sítě obce Tvarožná. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní časti seznamuje s účelem práce. Ve druhé části se zaměřuje obecně na matematické ...
 • Hydraulická analýza vodovodního systému malého spotřebiště 

  Sucháček, Tomáš
  Tento dokument je zaměřen na použití sofistikovaných softwarových prostředků k provedení hydraulické analýzy reálného systému. V této práce je uveden výčet a popis softwarových prostředků umožňujících provádět statickou ...
 • Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Střelná 

  Sucháček, Tomáš
  Tento dokument je zaměřen na použití sofistikovaných softwarových prostředků k provedení hydraulické analýzy reálného systému, návrhu a optimalizace opatření pro zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti. V této práci ...
 • Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodních sítích 

  Straňák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá tlaky ve vodovodní síti. V úvodní kapitole jsou popsány legislativní požadavky na tlaky v síti a možnosti auditů sítí. Následující kapitola se zabývá optimalizací tlakových poměrů ve vodovodní ...
 • Spotřeba vody u vybraných subjektů 

  Jedličková, Tereza
  Cílem teoretické části bakalářské práce je vymezení základních pojmů, souvisejících s potřebou a spotřebou vody. Jsou zde vysvětleny následující pojmy: průměrná denní potřeba vody, maximální denní a maximální hodinová ...
 • Srovnávací analýza vybraných vodárenských společností v ČR 

  Hájek, Břetislav
  Bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s koncepcí srovnávací analýzy vodárenských společností, za použití výkonnostních ukazatelů. Hlavním úkolem bylo shromáždění základních a doplňkových ukazatelů do tabulky v Excelu, ...
 • Vlastnosti jemných nezpevněných sedimentů ve vodovodní síti 

  Dukát, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi jemných nezpevněných sedimentů, které se přirozeně vyskytují ve vodovodním potrubí. Pomocí rešerše literatury zaměřené na problematiku v oblasti jemných nezpevněných sedimentů byla ...
 • Vliv olověných přípojek na kvalitu pitné vody 

  Vostrčilová, Markéta
  Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. Nejdříve jsou rozebrány materiály vodovodních přípojek, které se používají dnes i které byly použity v minulosti. Dále je pojednáno o základní charakteristice olova, o ...
 • Vliv tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu vody 

  Straňák, Petr
  Diplomová práce se zabývá vlivem tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu pitné vody. V úvodní části je popsáno, jak tlaky ovlivňují spotřebu vody, také je představeno šest studií z různých států provedených na ...
 • Základní a výkonnostní ukazatele vybraných vodárenských společností v ČR 

  Vaculík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na srovnávací analýzu výkonnostních ukazatelů vybraných vodárenských společností v ČR. Prvotním úkolem zadání, bylo shromažďování a zpracování základních a doplňkových ukazatelů vybraných ...