Now showing items 1-2 of 2

  • Dopad netradičních technologií zpracování půdy na kvalitu půdy 

    Suchá, Kateřina
    Zemědělská půda je zpracovávána různými způsoby, které mají vliv na její vlastnosti. Rozeznáváme dva typy technologií zpracování půdy. Těmi jsou konvenční (klasické) zpracování půdy, kdy se používá orba a minimalizační, u ...
  • Hodnocení kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice 

    Suchá, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice a sledováním změn fyzikálních a chemických vlastností půdy v průběhu let. V teoretické části jsou popsány vybrané fyzikální, chemické ...