Now showing items 1-11 of 11

 • Centrum transferu technologií VUT 

  Driják, Ondřej
  Budova, jako téma bakalářské práce. Průmyslová budova, ve které se budou tvořit nové technologie, nové stroje, nové chemické prvky, které vymysleli studenti Vysokého učení technického v Brně. Tvar budovy vznikal postupně, ...
 • Energetická certifikace systémů větrání a klimatizace v budovách 

  Píšová, Petra
  Hlavním tématem jsou větrací a klimatizační systémy používané v budovách. Práce se zabývá jejich analýzou a parametry vnitřního prostředí, které ovlivňují. Podle současné legislativy sumarizuje požadavky na způsob výpočtu ...
 • Gmont Cable Brno 

  Rampáčková, Monika
  Náplňou bakalárskej práce bolo vypracovanie nadväzujúcich stupňov projektovej dokumentácie k štúdii novostavby objektu Gmont cable v Brne, ktorú som navrhla v predmete AG 032. Navrhovaný objekt sa nachádza v mestskej časti ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Valachová, Magdaléna
  Cieľom práce bolo navrhnutie novostavby priemyselnej pekárne pre firmu Herold v Brne, v časti Horné Heršpice. Hlavnou objemovou myšlienkou je striedanie vyšších a nižších hmôt. Objekt sa skladá z administratívy, expedície ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Bartošová, Monika
  Cílem bakalářské práce bylo vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace ke studii objektu průmyslové pekárny Herold v Brně zpracované v předmětu AG34. Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení v měřítku 1:100 ...
 • Řízení jakosti 

  Jedlička, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na řízení jakosti v prostředí Odštěpného závodu Industrial Turbomachinery společnosti Siemens. Na základě pověření ze strany vedení závodu a současného stavu stanovuje a řeší problém, kterým je ...
 • Solární mrazírna v tropech 

  Lípová, Markéta
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh průmyslového objektu solární mrazírny v tropech. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické a urbanistické koncepce a dále zhotovení projektové dokumentace, která se skládá z ...
 • Solární mrazírna v tropech 

  Trčálková, Miroslava
  Cílem této práce bylo navrhnout solární mrazírnu v tropech, která by byla zcela soběstačná. Požadavkem bylo umístit solární mrazírnu do rozvojové země s nedostačující technickou infrastrukturou. Pro výstavbu mrazírny jsem ...
 • Vědecko technický park Telč 

  Musilová, Kateřina
  Zadáním bakalářské práce je návrh budovy Vědeckotechnického parku s laboratořemi v Telči pro Energoklastr. Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Kuba, Jonáš
  Návrh se zabývá výrobní halou dámské konfekce značky Manifesto. Budova se nachází na jednom z brněnských brownfield, který skýtá pěkné pohledy na město. Objekt leží podél hlavní komunikace Rokytova, kde se nachází zastávka ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Krček, Jan
  Studie „VÝROBA DÁMSKÉ KONFEKCE“ zpracovává nový výrobní objekt pro oděvní značku CHANEL v městské části Brno-Židenice, konkrétně využívá území „brownfields“ v ulici Rokytova v těsné blízkosti lesoparku Akátky a městského ...