Now showing items 1-20 of 21

 • Autocentrum VW Group Brno 

  Gross, Kamil
  Téma bakalářské práce je návrh novostavby Autocentra VW Group. Samotná parcela se nachází na brněnském brownfieldu poblíž náměstí Cejl. Místo stavby sousedí s řekou Svitavou. V architektonickém řešení jsem pracoval se ...
 • Centrum transferu technologií VUT 

  Driják, Ondřej
  Budova, jako téma bakalářské práce. Průmyslová budova, ve které se budou tvořit nové technologie, nové stroje, nové chemické prvky, které vymysleli studenti Vysokého učení technického v Brně. Tvar budovy vznikal postupně, ...
 • Centrum transferu technologií VUT 

  Krejčířová, Zuzana
  Tématem bakalářské práce je rozpracování předem vytvořené architektonické studie do podoby projektové dokumentace včetně architektonického i technického detailu. Zadáním studie bylo vytvoření budovy Centra transferu ...
 • Energetická certifikace systémů větrání a klimatizace v budovách 

  Píšová, Petra
  Hlavním tématem jsou větrací a klimatizační systémy používané v budovách. Práce se zabývá jejich analýzou a parametry vnitřního prostředí, které ovlivňují. Podle současné legislativy sumarizuje požadavky na způsob výpočtu ...
 • G-mont Cable Brno 

  Jussupov, Daniyar
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG35. Předmětem vypracování ...
 • Gmont Cable Brno 

  Rampáčková, Monika
  Náplňou bakalárskej práce bolo vypracovanie nadväzujúcich stupňov projektovej dokumentácie k štúdii novostavby objektu Gmont cable v Brne, ktorú som navrhla v predmete AG 032. Navrhovaný objekt sa nachádza v mestskej časti ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Hozová, Tereza
  Zadání bakalářské práce řeší objekt pro malé a střední podnikání při ulici Kšírova v Brně. Místo stavby se nachází v městské čtvrti Horní Heršpice. Nejbližší okolí je charakteristické sousedstvím různých funkcí. Zároveň ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Zatloukalová, Veronika
  Zadání bakalářské práce řeší objekt pro malé a střední podnikání při ulici Kšírova v Brně. Místo stavby se nachází v městské čtvrti Horní Heršpice. Nejbližší okolí je charakteristické sousedstvím různých funkcí. Zároveň ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Bartošová, Monika
  Cílem bakalářské práce bylo vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace ke studii objektu průmyslové pekárny Herold v Brně zpracované v předmětu AG34. Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení v měřítku 1:100 ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Valachová, Magdaléna
  Cieľom práce bolo navrhnutie novostavby priemyselnej pekárne pre firmu Herold v Brne, v časti Horné Heršpice. Hlavnou objemovou myšlienkou je striedanie vyšších a nižších hmôt. Objekt sa skladá z administratívy, expedície ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Veit, Jakub
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby a Studie z předmětu AG35. Předmětem projektu je novostavba průmyslové ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Stoklásková, Kateřina
  Jedná se o novostavbu průmyslové pekárny v Brně v Horních Heršpicích. Objekt z kubických hmot je členěn na administrativní a výrobní část. Na pozemku se nachází parkování pro osobní i nákladní auta. Zásobování je řešeno ...
 • Řízení jakosti 

  Jedlička, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na řízení jakosti v prostředí Odštěpného závodu Industrial Turbomachinery společnosti Siemens. Na základě pověření ze strany vedení závodu a současného stavu stanovuje a řeší problém, kterým je ...
 • Solární mrazírna v tropech 

  Trčálková, Miroslava
  Cílem této práce bylo navrhnout solární mrazírnu v tropech, která by byla zcela soběstačná. Požadavkem bylo umístit solární mrazírnu do rozvojové země s nedostačující technickou infrastrukturou. Pro výstavbu mrazírny jsem ...
 • Solární mrazírna v tropech 

  Lípová, Markéta
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh průmyslového objektu solární mrazírny v tropech. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické a urbanistické koncepce a dále zhotovení projektové dokumentace, která se skládá z ...
 • Systémový přístup k predikci vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí 

  Tauberová, Darina
  Disertační práce se zabývá nalezením takového přístupu pro predikci vývoje trhu rezidenčních nemovitostí, který by byl zároveň použitelný v praxi Expertů a zároveň dále rozvíjel obor oceňování nemovitostí. Bylo zjištěno, ...
 • Vědecko technický park Telč 

  Musilová, Kateřina
  Zadáním bakalářské práce je návrh budovy Vědeckotechnického parku s laboratořemi v Telči pro Energoklastr. Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Krček, Jan
  Studie „VÝROBA DÁMSKÉ KONFEKCE“ zpracovává nový výrobní objekt pro oděvní značku CHANEL v městské části Brno-Židenice, konkrétně využívá území „brownfields“ v ulici Rokytova v těsné blízkosti lesoparku Akátky a městského ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Kuba, Jonáš
  Návrh se zabývá výrobní halou dámské konfekce značky Manifesto. Budova se nachází na jednom z brněnských brownfield, který skýtá pěkné pohledy na město. Objekt leží podél hlavní komunikace Rokytova, kde se nachází zastávka ...
 • Výroba značkové konfekce Brno 

  Hubený, Jakub
  Tématem bakalářské práce je návrh průmyslové stavby – výroby značkové konfekce v brněnských Židenicích. Konfekční závod je zaměřen na výrobu značkové dámské konfekce Calvin Klein. Řešené území se nachází na brněnském ...