Now showing items 1-16 of 16

 • Effect of Laser Parameters on Processing of Biodegradable Magnesium Alloy WE43 via Selective Laser Melting Method 

  Suchý, Jan; Horynová, Miroslava; Klakurková, Lenka; Paloušek, David; Koutný, Daniel; Čelko, Ladislav (MDPI, 2020-06-09)
  The global aim of the theme of magnesium alloy processing by the selective laser melting technology is to enable printing of replacements into the human body. By combining the advantages of WE43 magnesium alloy and additive ...
 • Experimentální metody hodnocení jízdního komfortu 

  Roleček, Jaroslav
  Bakalářská práce se věnuje především testování vozidel z hlediska jízdního komfortu. Popisuje průběh testování a druhy zkoušek. Dále popisuje jednotlivé veličiny, které se na kvalitě jízdy podílí.
 • Homologační testování vidlice elektrokola 

  Bejdák, Jan
  V současné době prudce roste popularita a poptávka po elektrokolech. Elektrokola vstupující na evropský trh musejí splňovat sérii bezpečnostních požadavků zahrnutých v homologačním testování. Tato práce se zabývá predikcí ...
 • Konstrukce magnetického separátoru práškových kovů 

  Papaj, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukce pro recyklaci prášku využitého při vícemateriálovém 3D tisku technologií SLM. Přesněji jde o separaci smíchaných kovových prášků pomocí magnetického separátoru, který je schopen ...
 • Konstrukce řízené trysky vysokotlaké vstřikovací hlavy 

  Sýkora, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem regulace směšovací trysky u vysokotlakého směšovacího stroje na výrobu výrobků z polyuretanu. Cílem práce je navrhnout konstrukci řízené směšovací trysky pro směšovací hlavu Cannon ...
 • Měření poddajností zavěšení kol 

  Suchý, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na metodu určení polohy kola pomocí fotogrammetrického zařízení Tritop. Verifikace metody je provedena měřením na vozidle Formule Student Dragon II. Měřená data zpracovává algoritmus výpočtu ...
 • Návrh konstrukčního řešení automobilového iniciátoru 

  Suchý, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh řešení konstrukce a designu automobilového iniciátoru. Návrh je prováděn s ohledem na požadavek zajištění maximální funkčnosti celého prvku. U volby materiálů a použitých technologií ...
 • Návrh kyslíkového filtru do 3D tiskárny kovu 

  Ondra, Martin
  V medicínských oborech se běžně využívají slitiny na bázi titanu, avšak v některých medicínských aplikacích se jako vhodnější ukázalo použití slitin na bázi hořčíku. Například v ortopedii pro výrobu implantátů. Zvládnutí ...
 • Pneumatické systémy odpružení vozidel 

  Černuško, Lukáš
  Bakalárska práca obsahuje rozdelenie tlmičov motorových vozidiel a popis niektorých základných typov. V ďalšej časti sa venuje konštrukcii pneumatického odpruženia, popisu jednotlivých komponentov a ich činnosti. Následne ...
 • Srovnání semi-aktivních a konvenčních systémů odpružení vozidel z pohledu jízdního komfortu 

  Baroš, Eduard
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je porovnanie charakteristických vlastností, vybraných typov odpruženia, ktoré ovplyvňujú jazdný komfort vozidiel. V úvode stručne oboznamuje s históriou a účelom odpruženia. Popisuje ...
 • Systémy pro zlepšení bezpečnosti jízdy 

  Rektořík, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na popis a měření charakteristických veličin, které ovlivňují jízdní komfort, a podílí se tím pádem na bezpečnosti při jízdě. Zabývá se nejen veličinami, ale také komfortem v kabině řidiče a ...
 • Systémy rozdělující tok výkonu hnacím ústrojím automobilů 

  Novotný, Petr
  Práce se snaží poskytnout ucelený přehled o diferenciálních soukolích. V první části popisuje zjednodušenou funkci těchto mechanismů a rozčleňuje je do několika skupin. Druhá část popisuje základní kinematické a momentové ...
 • Uspořádání hnacích traktů užitkových automobilů 

  Krupa, Lukáš
  V této práci jsou popsány části hnacího ústrojí v současnosti používaných užitkových vozidel a jejich uspořádání v závislosti na koncepci a účelu vozidla. Jednotlivé části hnacího traktu jsou popsány jak z hlediska ...
 • Výroba nožů 

  Suchý, Jan
  Tato práce rešeršně pojednává o problematice chladných zbraní. První část se věnuje historickému vývoji evropských mečů a z nich vzniklých zbraní. Dále se věnuje materiálovému rozboru a srovnání ocelí používaných na výrobu ...
 • Zpracování hořčíkových slitin technologií selective laser melting 

  Kaščák, Pavol
  Spracovanie materiálov na báze horčíka technológiou Selective laser melting, je vďaka jeho vysokej reaktivite v počiatočných fázach vývoja. Táto práca sa zaoberá objasňovaním vplyvu jednotlivých procesných parametrov pri ...
 • Zpracování vysokopevnostní hliníkové slitiny AlSi9Cu3 technologií selective laser melting 

  Suchý, Jan
  Selective laser melting je metoda výroby kovových dílů pomocí 3D tisku. Cílem práce je studium vlivu procesních parametrů na zpracovatelnost vysokopevnostní hliníkové slitiny AlSi9Cu3 technologií selective laser melting. ...