Now showing items 1-2 of 2

  • Redukce tvorby výkvětů v geopolymerních systémech 

    Suchý, Rostislav
    Kationty alkalických kovů jsou ve struktuře alkalicky aktivovaných materiálů slabě vázány. Tento fakt zapříčiňuje tendenci tvorby nežádoucích výkvětů ve vlhkém prostředí. V této práci byl sledován účinek přísady na bázi ...
  • Studium karbonatace alkalicky aktivovaných systémů 

    Suchý, Rostislav
    Karbonatace stavebních materiálů založených na portlandském cementu je relativně známý a prozkoumaný fenomén. Naopak mechanismus, reakční produkty a faktory ovlivňující karbonataci alkalicky aktivovaných materiálů nejsou ...