Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zástavby přední nezávislé nápravy a rozmístění interiéru autobusu 

    Suchomel, Adam
    Tato práce se zabývá návrhem přední části podvozkového rámu autobusu SOR NB 12 City pro použití přední nápravy RL 75EC ZF. Je zde provedeno zjištění zatěžujících sil ve vybraných jízdních stavech. Je provedena analýza ...
  • Zakladač do horizontálního oběžného zásobníku 

    Suchomel, Adam
    V předkládané bakalářské práci je navržena konstrukce zakladače do horizontálního oběžného zásobníku. Zařízení umožňuje zvednout přepravku o hmotnosti 17 kg do výšky 3,5 m. Práce obsahuje základní výpočty a výkresovou dokumentaci.