Now showing items 1-2 of 2

  • Řešení technologie součásti "hřídel" na CNC strojích se systémem Fanuc. 

    Suchomel, Svatoslav
    Tématem práce je řešení technologie součásti „hřídel“. Charakterizuje sériovou výrobu a technologičnost součásti, zabývá se výběrem vhodných strojů pro obrábění a specifikuje nástroje pro obrábění. Následující část navrhuje ...
  • Výroba objímky 

    Suchomel, Svatoslav
    Práce obsahuje návrh technologie výroby objímky z plechu 11 373.1 o tloušťce 1,5 mm v požadovaném počtu 360000 ks ročně. Z možných variant výroby je zvolena výroba stříháním a ohýbáním v postupovém sdruženém nástroji. Na ...