Now showing items 1-2 of 2

  • Vřeteník a hlavní vřeteno horizontálního soustružnického centra 

    Suda, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou vřeteníku a vřetene univerzálního soustružnického centra. Práce se ve své úvodní části věnuje morfologii vřeteníku, kde je popsáno, jakými způsoby lze vřeteno a vřeteník řešit z ...
  • Vyvrtávací hlava na vrtačku 

    Suda, Martin
    Tato bakalářská práce, spadající do oblasti obráběcích strojů a příslušenství, se zabývá obráběcí metodou vyvrtávání a především nástroji sloužící k vyvrtávání. Práce je rozdělena na rešeršní a praktickou část, ve které ...