Now showing items 1-2 of 2

  • Minimalizace času průjezdu vozidla zadanou trajektorií 

    Suja, Jerguš
    Diplomová práca sa zaoberá dynamikou pohybu automobilu a tvorbou teoretického modelu pre softwarovú simuláciu prejazdu vozidla zadanou trajektóriou, pričom sa zameriava na jazdný režim s cieľom minimalizácie času prejazdu. ...
  • Optimalizace času průjezdu vozidla zadanou trajektorií 

    Suja, Jerguš
    Táto práca rieši modelovanie pohybu automobilu a jeho optimálnu rýchlosť v každom bode trajektórie, po ktorej sa pohybuje s cieľom minimalizovať celkový čas prejazdu. Využíva k tomu reálne dáta namerané na Masarykovom ...