Now showing items 1-20 of 27

 • Charakteristika palivového elementu 

  Halabuk, Dávid
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom palivových elementov reaktorov typu VVER. Okrem obecného popisu palivového elementu je v nej spracovaný prehľad jadrového paliva používaného v minulosti a v súčasnosti na českých a ...
 • Diverzní systém pro odvod tepla z aktivní zóny 

  Lamoš, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá diverzním systémem pro odvod tepla z aktivní zóny jaderné elektrárny Temelín. Toto opatření je výstupem ze zátěžových testů. Testy proběhly na jaderných elektrárnách v Evropě jako výsledek havárie ...
 • Experimental Investigation of Critical Heat Flux on Different Surfaces at Low Pressure and Low Flow 

  Suk, Ladislav; Petrosyan, Taron; Števanka, Kamil; Vlček, Daniel; Gejdoš, Pavel (MDPI, 2020-10-06)
  Steady state flow boiling experiments were carried out on several heated tubes with outer diameter 9.14 mm at outlet pressures 120, 200 and 300 kPa, inlet temperatures 64, 78 and 91 °C and approximately 400, 500, 600 and ...
 • Experimenty kritického tepelného toku 

  Štaffa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v aktivní zóně jaderného reaktoru. První část práce je věnována objasnění fyzikální podstaty kritického tepelného toku a jsou zde uvedeny základní pojmy z oblasti ...
 • Jaderná zařízení v dopravě 

  Bartošek, Nikola
  Bakalářská práce vytváří základní přehled použití jaderných zařízení v dopravě. Zaměřuje se na vývoj a aplikaci technologie. Na úvod je zmíněn stručný vývoj jaderné fyziky a hledání vhodných aplikací na počátku jaderného ...
 • Jaderné havárie 

  Mik, Martin
  Tato bakalářská práce je rešerše zabývající se jadernými haváriemi a nehodami ve světě i u nás. Práce je rozdělena do několika částí. První část se zabývá dozorem nad jadernou bezpečností v České republice. Ve druhé části ...
 • Konstrukční návrh části zařízení pro studijní účely krize varu 

  Suk, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v tlakovodních jaderných reaktorech. Teoretická část zahrnuje základní pojmy z oblasti hydrodynamiky dvoufázového proudění a kritických tepelných toků, obsahuje ...
 • Maketa palivového proutku pro experimenty kritických tepelných toků 

  Kropáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá maketami pro výzkum kritického tepelného toku. Teoretická, rešeršní část, se soustředí na materiál maket, jejich rozměry, způsob ohřívání a měření teplot z již provedených experimentů. Praktická ...
 • Matematický model experimentální smyčky kritických tepelných toků 

  Bartůněk, David
  Práce je ve své první části zaměřena na popis experimentální smyčky měřícího standu krize přestupu tepla, umožňujícího vizualizaci dvoufázového proudění ve vertikálním kanále. V další části jsou uvedeny základní matematické ...
 • Místní diagnostické referenční úrovně pro skiagrafická vyšetření 

  Malchar, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou stanovení místních diagnostických referenčních úrovní pro skiagrafická vyšetření. Teoretická část obsahuje nezbytné minimum informací týkajících se záření obecně, dále pak teoretický ...
 • Modely a analýzy v kontejnmentovém systému s potlačením tlaku při haváriích s únikem chladiva 

  Studýnka, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá kontejnmentovými systémy s potlačením tlaku při haváriích s únikem chladiva. Zaměřuje se na ochranné obálky elektráren s reaktory VVER-440/V-213. Je zde popsán průběh havárie s únikem chladiva. ...
 • Moderní jaderné reaktory 

  Šimík, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením prehľadu typov jadrových reaktorov, ich históriou, súčasnosťou aj budúcnosťou. Veľká časť je zameraná na ciele požadované od moderných jadrových reaktorov stanovených medzinárodným ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Dohnal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními trendy ve vytápění rodinných domů. Na začátku je uvedena krátká historie a současné zdroje energie pro vytápění rodinných domů. Následuje rešerše jednotlivých technologií pro ...
 • Možnosti vnějšího dochlazování tlakové nádoby při havárii s roztavením aktivní zóny 

  Hanuš, Jan
  Havárie v jaderné elektrárně Fukushima Daiichi nám ukázala, že mohou nastat situace, při kterých nelze úspěšně dochlazovat aktivní zónu reaktoru. Tyto situace mohou nastat pokud se sejde více elementů jako bylo například ...
 • Náhřev a spouštění jaderného bloku Elektrárny Dukovany po odstávce 

  Ludvík, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou náhřevu a spouštění jaderného bloku Elektrárny Dukovany po odstávce. V první části práce jsou vysvětleny jednotlivé provozní režimy jaderných elektráren, konkrétně provozní režimy ...
 • Návrh koncepce pasivního chlazení pro reaktor VVER-1000 

  Lamoš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem pasivního systému chlazení pro jaderný reaktor VVER-1000. Tento typ reaktoru se nachází v České republice v Jaderné elektrárně Temelín. V práci je uveden přehled chladicích systémů různých ...
 • Opatření pro zmírnění následků těžké havárie reaktoru GFR 

  Mlčúch, Adam
  Diplomová práce se zabývá problematikou těžké havárie plynem chlazeného rychlého reaktoru GFR. V úvodu práce je zpracován přehled problematiky plynem chlazeného rychlého reaktoru. Následuje rešerše způsobů možných řešení ...
 • Parogenerátor tlakovodního reaktoru VVER-440 

  Přikryl, Josef
  Bakalářská práce se zabývá problematikou parogenerátorů jaderných elektráren. První část práce je zaměřena na popis parogenerátoru západní koncepce, kde je kladen důraz na separaci páry a poruchy tlakového celku. Druhá ...
 • Parogenerátory tlakovodních reaktorů 

  Michalica, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých konstrukčních řešení parogenerátorů. V první části bakalářské práce je popsán počátek jaderného průmyslu v Rusku. Samostatná práce se věnuje jednotlivým konstrukčním ...
 • Rekreační objekt v ostrovním režimu 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zásobování odlehlého rekreačního objektu elektrickou energií. Řeší jak problematiku jednotlivých technologií ostrovních systémů aplikovaných na konkrétním objektu, tak i jejich ...