Now showing items 1-16 of 16

 • Jaderná zařízení v dopravě 

  Bartošek, Nikola
  Bakalářská práce vytváří základní přehled použití jaderných zařízení v dopravě. Zaměřuje se na vývoj a aplikaci technologie. Na úvod je zmíněn stručný vývoj jaderné fyziky a hledání vhodných aplikací na počátku jaderného ...
 • Jaderné havárie 

  Mik, Martin
  Tato bakalářská práce je rešerše zabývající se jadernými haváriemi a nehodami ve světě i u nás. Práce je rozdělena do několika částí. První část se zabývá dozorem nad jadernou bezpečností v České republice. Ve druhé části ...
 • Maketa palivového proutku pro experimenty kritických tepelných toků 

  Kropáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá maketami pro výzkum kritického tepelného toku. Teoretická, rešeršní část, se soustředí na materiál maket, jejich rozměry, způsob ohřívání a měření teplot z již provedených experimentů. Praktická ...
 • Modely a analýzy v kontejnmentovém systému s potlačením tlaku při haváriích s únikem chladiva 

  Studýnka, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá kontejnmentovými systémy s potlačením tlaku při haváriích s únikem chladiva. Zaměřuje se na ochranné obálky elektráren s reaktory VVER-440/V-213. Je zde popsán průběh havárie s únikem chladiva. ...
 • Moderní jaderné reaktory 

  Šimík, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením prehľadu typov jadrových reaktorov, ich históriou, súčasnosťou aj budúcnosťou. Veľká časť je zameraná na ciele požadované od moderných jadrových reaktorov stanovených medzinárodným ...
 • Možnosti vnějšího dochlazování tlakové nádoby při havárii s roztavením aktivní zóny 

  Hanuš, Jan
  Havárie v jaderné elektrárně Fukushima Daiichi nám ukázala, že mohou nastat situace, při kterých nelze úspěšně dochlazovat aktivní zónu reaktoru. Tyto situace mohou nastat pokud se sejde více elementů jako bylo například ...
 • Náhřev a spouštění jaderného bloku Elektrárny Dukovany po odstávce 

  Ludvík, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou náhřevu a spouštění jaderného bloku Elektrárny Dukovany po odstávce. V první části práce jsou vysvětleny jednotlivé provozní režimy jaderných elektráren, konkrétně provozní režimy ...
 • Opatření pro zmírnění následků těžké havárie reaktoru GFR 

  Mlčúch, Adam
  Diplomová práce se zabývá problematikou těžké havárie plynem chlazeného rychlého reaktoru GFR. V úvodu práce je zpracován přehled problematiky plynem chlazeného rychlého reaktoru. Následuje rešerše způsobů možných řešení ...
 • Parogenerátor tlakovodního reaktoru VVER-440 

  Přikryl, Josef
  Bakalářská práce se zabývá problematikou parogenerátorů jaderných elektráren. První část práce je zaměřena na popis parogenerátoru západní koncepce, kde je kladen důraz na separaci páry a poruchy tlakového celku. Druhá ...
 • Parogenerátory tlakovodních reaktorů 

  Michalica, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých konstrukčních řešení parogenerátorů. V první části bakalářské práce je popsán počátek jaderného průmyslu v Rusku. Samostatná práce se věnuje jednotlivým konstrukčním ...
 • Tlakové nádoby tlakovodních reaktorů 

  Horváth, Radovan
  Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše na téma tlakové nádoby tlakovodních reaktorů. Dále provést přehled jednotlivých konstrukčních řešeních tlakové nádoby tlakovodního reaktoru. Práce je rozdělena do 5 kapitol, ...
 • Ventilace tlakové obálky reaktoru GFR 

  Koryčanský, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem ventilace tlakové obálky demonstrátoru GFR. V první části je stručná rešerše projektu GFR a přehled vlivů teplot na vnitřní struktury. V části následující části je spočtena bilance tepelných ...
 • Vytápění rodinného domu biomasou 

  Suk, Ladislav
  S přibývajícím ústupem od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům se navracíme k lety osvědčeným zdrojům s pomocí nových technologii. Cílem mé bakalářské práce je se seznámit s možnostmi vytápění objektu biomasou za pomoci ...
 • Zařízení pro obohacování jaderného paliva 

  Ostrezi, Matěj
  Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o možnostech a důvodech obohacování jaderného paliva. Popsat jednotlivé způsoby obohacování se zaměřením na jejich historii, princip funkce, energetické a technologické nároky a ...
 • Zhodnocení termomechanického chování perspektivních jaderných paliv při havárii s vnosem reaktivity 

  Halabuk, Dávid
  Táto diplomová práca sa zaoberá simulovaním termomechanického chovania jadrového paliva tlakovodných reaktorov pri havárii s vnosom reaktivity. Veľká časť práce je zameraná na skúmanie dejov, ktoré pri havárii nastávajú, ...
 • Zvýšení průtoku chladící vody pro absorpční chladící agregáty ve stanici zdroje chladu na JE Dukovany 

  Dvořák, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání původního a nového řešení okruhu chladicí vody chladicích jednotek York za účelem zvýšení průtoku chladicí vody pro absorpční jednotky v JE Dukovany. Jsou zde popsány jednotlivé ...