Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zlepšení komunikace firmy 

    Suk, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá interní komunikací a distribucí informací ve firmě. Analyzuje současný stav komunikace, informační potřeby a poukazuje na nedostatky. Navrhuje opatření ke zlepšení komunikace firmy a distribuce ...
  • Podnikatelský plán pro založení Café baru Galerie 

    Suk, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení café baru s galerií. Hlavním cílem je zpracovat realizovatelný podnikatelský plán a na základě provedených analýz zjistit zda budoucí podnik má šanci obstát na ...