Now showing items 1-2 of 2

  • Určení směru zdroje zvuku z vícekanálového audiosignálu 

    Sumtsov, Artem
    Cílem této práce bylo provedení rešerše vhodných metod pro určování směru zdroje zvuku a následné jejich zpracování. Tato práce popisuje postupně čtyři metody určení zpoždění signálů z jednotlivých kanálů. Každá z popsaných ...
  • Vývoj a testování SW pro modul monitorování stavu motoru 

    Sumtsov, Artem
    Diplomová práce popisuje vývojovou techniku Model Based Design a její použití pro návrh a testování algoritmů. Popis této techniky je proveden na příkladu praktického využití v praxi při vývoji modulu monitorování stavu ...