Now showing items 1-16 of 16

 • Design autonomní sněžné rolby 

  Vespalec, Arnošt
  Předmětem této diplomové práce je design autonomní sněžné rolby určené pro úpravu dobře geodeticky zmapovaných sjezdovek lyžařských areálů. Navržený design využívá inovativní přístup v oblasti detekce tloušťky sněhové ...
 • Design bezpilotního doručovacího letounu 

  Partl, Zdeněk
  Tématem diplomové práce je design bezpilotního doručovacího letounu. V práci je řešena studie současného stavu na trhu jak po designérské, tak po technické stránce. Hlavním cílem je návrh, který je charakteristický po ...
 • Design elektrického invalidního vozíku 

  Goláň, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem elektrického invalidního vozíku. Výsledný návrh je vytvořen na základě poznatků z designérské a technické analýzy. Zhodnocením problémů vyplývajících z rešerší byl vytvořen vlastní návrh. ...
 • Design elektronového mikroskopu 

  Švajdová, Anna
  Tématem diplomové práce je design skenovacího elektronového mikroskopu s fokusovaným iontovým svazkem. Práce se zabývá řešením designu krytů mikroskopu a přilehlého pracoviště operátora pro společnost Tescan Orsay Holding ...
 • Design městského elektrobusu 

  Kučera, Tomáš
  -Návrh konceptu elektrického autobusu za pomocí analýz pro zjištění momentálních trendů v hromadné dopravě. -Integrace elektronických zrcátek pro zvýšení bezpečnosti, využití čistě elektrických komponent bez emisí, použítí ...
 • Design městského mobiliáře pro zastávku MHD 

  Velsh, Marina
  Tato práce se zabývá designem městského nábytku (zastávkový přístřešek, lavička, odpadkový koš). Její první část analyzuje design prvky městského mobiliáře z hlediska historie a současnosti. Druhá část pak je věnována ...
 • Design obojživelného obytného vozidla 

  Pavliš, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá designem obojživelného obytného vozidla. Produkt je nejdříve analyzován z designérské, marketingové a technické stránky. Poté je na základě zhodnocení problémů vyplývajících z analýzy navržen ...
 • Design přenosného veterinárního rentgenového přístroje 

  Kalenský, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá designem produktové řady přenosného veterinárního rentgenového přístroje. Práce zkoumá možnosti využití parametrizace při návrhu produktů, které tvoří tzv. produktovou rodinu. Podstata práce ...
 • Design smykového nakladače s nosností do 1t 

  Weiser, Michael
  Tématem diplomové práce je design smykového nakladače s nosností do 1 t. Výsledkem této práce je koncepční řešení nakladače. Popisuje konstrukční, technologické, ergonomické a výtvarné aspekty s ohledem na současné trendy.
 • Design tandemového válce 

  Otruba, Radim
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu tandemového válce s autonomním řízením. V návrhu je zohledněna technická podstata stroje a je představena koncepční podoba stavební techniky určená k hutnění podkladů. Pro vyřešení ...
 • Design terénního vozidla 

  Horák, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření designu terénního automobilu. Vůz se stal koncepční vizí ekologického off-roadu budoucnosti poháněného vodíkovými pa- livovými články. Další cíle práce jsou: vnést prvky tvarové ...
 • Design tramvaje 

  Blaha, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem autonomní tramvaje, která je součástí integrované systému adaptivního řízení městské dopravy. Součástí práce je zpracování rešerší, které se zabývají historií a současnou produkcí tramvají z pohledu ...
 • Design univerzálního hasičského robotu 

  Dlabaja, Štěpán
  Tématem diplomové práce je konceptuální návrh hasičského robota. Práce ukazuje alternativní přístup k návrhu robota oproti současně dostupným řešením. Výsledným produktem je kvadrupedální robot, který může jak chodit, tak ...
 • Design víceúčelového informačního stánku 

  Kalina, Josef
  Cílem práce je návrh multifunkčního informačního stojanu. To je místo, kde je možné získat velké množství informací z mnoha odvětví rozčleněných tak, aby dosažení požadované zpětné vazby bylo, co nejrychlejší a nejsrozumitelnější. ...
 • Design zastávkového přístřešku 

  Velsh, Marina
  Tato práce se zabývá designem zastávkového přístřešku. Její první část analyzuje designové prvky městského mobiliáře z hlediska současnosti. Druhá část je pak věnována vlastním řešením designu. Hlavním cílem bylo navrhnout ...
 • Design železniční drezíny 

  Budík, Marek
  Tato diplomová práce prozkoumává úzkou kategorii železničních univerzálních montážních vozidel, tedy drezín. Specificky se zaměřením na dlouhou tradici českých modelů. Cílem práce je z těchto analýzou získaných poznatků ...