Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh hodnocení zaměstnanců 

  Dobrý, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů v restauraci KFC. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a vymezuje všechny základní pojmy. Praktická část se dále dělí na analytickou, v ...
 • Návrh marketingové podpory prodeje 

  Dobrý, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou společností American restaurants s.r.o., která provozuje značku KFC na našem trhu. Na základě zjištěných skutečností jsem analyzoval a zlepšil marketingovou podporu prodeje z důvodů ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob ve firmě TART, s.r.o. 

  Nezdařilová, Jana
  Předmětem této diplomové práce je analýza způsobu řízení zásob ve společnosti TART, s. r. o. První část práce je změřena na teoretické poznatky z oblasti zásob, jejich řízení a skladování. V druhé části analyzuji zásoby ...
 • Optimalizace procesu tažení drátu 

  Kabilka, David
  Práce řeší studii, rozbor a zhodnocení současného stavu a návrh úpravy technologie nebo parametrů zavádění drátu do tažného zařízení. Problém spočívá v zavádění drátu o průměru 14 mm z materiálu CK 67 do tažné stolice ...