Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti 

    Světnický, Tomáš
    Cílem této práce je vytvořit na základě pohybových rovnic matematický model kmitající soustavy s více stupni volnosti. V úvodu je popsáno teoretické rozdělení dynamických kmitajících soustav a jejich hlavní vlastnosti. V ...
  • Podnikatelská etika ve firmě Precheza,a.s. 

    Janáková, Monika
    Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část diplomové práce pojednává o teoretických východiscích problematiky „podnikatelská etika“. Druhou části diplomové práce je analýza současného ...