Now showing items 1-2 of 2

  • Úhlové kyvadlové nápravy osobních vozidel 

    Svačina, Roman
    Bakalářská práce obsahuje rozbor kinematiky úhlové kyvadlové nápravy a její vliv na jízdní vlastnosti. Dále se práce zabývá konstrukcí této nápravy. Je zpracován přehled vybraných konstrukčních řešení s popisem. Poslední ...
  • Vliv způsobu vypalování na kvalitu laku 

    Svačina, Roman
    Diplomová práce se zabývá vlivem způsobu vytvrzování na kvalitu laku práškového lakování. Práce obsahuje literární studii zaměřenou na problematiku práškového lakování. V experimentální části práce bude provedeno vytvrzení ...