Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv způsobu vypalování na kvalitu laku 

    Svačina, Roman
    Diplomová práce se zabývá vlivem způsobu vytvrzování na kvalitu laku práškového lakování. Práce obsahuje literární studii zaměřenou na problematiku práškového lakování. V experimentální části práce bude provedeno vytvrzení ...