Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Skovajsa, Adam
    Náplní této diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru stavby wellness centra. V první části se zaměřím na teorii a strukturu podnikatelského záměru. Druhá část bude věnována analýze situace, ze které bude vycházet ...