Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a konstrukce spínaného audio koncového zesilovače 

    Svadbík, Vít
    Práce popisuje návrh nízkofrekvenčního zesilovače, pracujícího ve spínaném režimu. V první části jsou uvedeny základní principy koncových audio zesilovačů spínané koncepce. Je zde popsáno rozdělení do tříd podle použité ...
  • Systémy dálkového sběru dat 

    Svadbík, Vít
    Tato práce rozebírá využití telefonních linek, systému GSM a GPRS, internetu a komunikace po silnoproudých vedení v systémech dálkového sběru dat. S rozvojem automatizovaných provozů roste potřeba získávání aktuálních údajů ...