Now showing items 1-2 of 2

  • Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku 

    Svatý, Zdeněk; Kocián, Karel; Lenková, Alžběta (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
    Rekonstrukce místa dopravní nehody má zásadní vliv na následnou forenzní analýzu. Kvalita a přesnost získaných podkladů přímo ovlivňuje rozsah možného zpracování a dosažitelnou úroveň analýzy. Cílem tohoto příspěvku je ...
  • Systém CDR a jeho praktické zkoušky 

    Nouzovský, Luboš; Frydrýn, Michal; Mičunek, Tomáš; Svatý, Zdeněk; Šareš, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
    Článek představuje vybrané výsledky nárazových testů prováděných na podzim roku 2017 zaměřených na ověřování funkčnosti a použitelnosti systému CDR a jeho výstupů pro soudně-znaleckou praxi. CDR neboli Crash Data Retrieval ...