Now showing items 1-2 of 2

  • Neuronové sítě a predikce časových řad 

    Sviták, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá neuronovými sítěmi používanými k predikci časových řad. Jde zejména o dopřednou neuronovou síť s algoritmem učení zpětného šíření chyby, neuronovou síť s radiálními bázovými funkcemi a neuronovou ...
  • Rozšíření projektu Jenkins o dynamické workflow 

    Sviták, Jiří
    Cílem diplomové práce bylo implementovat zásuvný modul pro Jenkins, který umožní řízení spouštění Jenkins úloh pomocí podnikových procesů. Pro podnikové procesy byl použit projekt jBPM 5, který je založen na standardu ...