Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava realizace víceúčelového domu Brno - Klíčova 

    Sviták, Roman
    Diplomová práce je zaměřena na přípravu realizace víceúčelového domu Brno – Klíčova. Obsahem práce je stavebně technologická studie, na kterou navazuje stavebně technologický projekt. Cílem diplomové práce je určit zdroje ...
  • Spodní stavba bytového domu Brno, Klíčova 

    Sviták, Roman
    Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu Brno, Klíčova. Projekt obsahuje technologické předpisy pro zemní práce a základové konstrukce, svislé a vodorovné nosné konstrukce spodní stavby. ...