Now showing items 1-1 of 1

  • Určení hodnoty podniku Environchem 

    Svitaňová, Mária
    Táto diplomová práca je zameraná na určenie hodnoty podniku CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s. na základe výnosovej metódy. Prvá časť sa venuje teoretickým koncepciám a metódam ohodnocovania. Druhá časť obsahuje strategickú ...