Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a návrh informačního systému pro plánování rozpočtu FCM-Jh 

  Svoboda, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pro vytvoření IS na podporu plánování rozpočtu pro společnost Bosch Diesel s.r.o., využívaného oddělením FCM-Jh. Pokud se funkčnost IS ověří, měl by se stát podporou pro společnost v ...
 • Analýza možností aktivního tlumení pro dopravní prostředky 

  Svoboda, Jakub
  Tato diplomová práce se dotýká problematiky aktivního a poloaktivního tlumení a možností jeho uplatnění v kontextu dopravních prostředků. Počátek dokumentu je věnován pojednání o aktuálním stavu, významných aplikacích a ...
 • Blízká budoucnost 

  Svoboda, Jakub
  Jako téma praktické bakalářské práce jsem si zvolil docela aktuální téma, které aktuálně bouří Evropou a tím je migrační krize. Ke zpracování tohoto tématu jsem se rozhodl využít formu krátkého filmu z žánru post-apokalyptického ...
 • Detektor hlavy v obraze 

  Svoboda, Jakub
  Detekce hlavy je důležitou součástí algoritmů pro detekci a identifikaci osob. Tato práce je zaměřena na detekci lidské hlavy v obraze pomocí neuronových sítí. Většina konvenčních detektorů dokáže detekovat objekty v omezené ...
 • Nadstavba elektromechanického klíčového systému 

  Svoboda, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nadstavby pro elektromechanický klíčový systém podle požadavků firmy Bosch Diesel s.r.o. sídlící v Jihlavě. Tato nadstavba by měla evidovat zodpovědné osoby za prostory v závodě ...
 • Návrh implementace prvků procesního managementu v mezinárodní poradenské společnosti 

  Svoboda, Jakub
  Práce se zaměřuje na identifikaci servisních a administrativních procesů zvolené společnosti a návrhem možností jejich vyčlenění za použití metod business proces managementu od současného týmu, čímž by mělo dojít k uvolnění ...
 • Návrh vnitřní účetní směrnice pro oblast tvorby rezerv ve společnosti RATI, s.r.o. 

  Svoboda, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání a vykazování rezerv v účetnictví. V teoretické části analyzuje způsoby vykazování rezerv podle Mezinárodních standardy účetního výkaznictví a podle české legislativy. ...
 • Návrh využití offshore struktury k optimalizaci daňové zátěže podnikatelského subjektu 

  Tomášek, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na využití destinací s mírnější mírou zdanění příjmu právnických osob pro celkové snížení daňové zátěže podnikatelského subjektu. Vymezuje základní pojmy a souvislosti, na které navazuje analýzou ...
 • Návrh změn marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Svoboda, Jakub
  Práce se zabývá problematikou marketingové komunikace retailové části společnosti Cyklospeciality s.r.o., operující na trhu s cyklistickým vybavením. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům marketingového mixu, ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Svoboda, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro malý podnik. Předmětem podnikání vybrané firmy je výroba klíčů, prodej domácích elektrospotřebičů a montáž satelitní techniky. Podnikatelský plán se bude týkat ...
 • Řízení 3-osého robotu 

  Krajcar, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řízení 3-osého robotického manipulátoru určeného pro přesun výlisků z formy hydraulického vstřikovacího lisu k místu vizuální kontroly. Robot je osazen třemi asynchronními motory, ...
 • Stanovení ztrát při nestacionárním proudění kapaliny v trubici 

  Svoboda, Jakub
  Tato práce je zaměřena na řešení hydraulických ztrát při nestacionárním proudění kapaliny v trubici, jak pro laminární, tak i turbulentní režim proudění v hydraulicky hladkém potrubí. Pro nestacionární proudění je předpokládán ...
 • Studie vlivu povrchové energie různých druhů kapalin a povrchů - experiment 

  Svoboda, Jakub
  Předložená bakalářská práce se zabývá měřením kontaktního úhlu a následným vyhodnocením povrchové energie. K měření je použito šesti druhů kapalin, které jsou nanášeny na různé materiály, u nichž nás zajímá jejich povrchová ...
 • Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí STEP 7-Micro/WIN 

  Svoboda, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o programovatelném automatu Simatic S7-200, který je součástí vybavení laboratoře programovatelných automatů na Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení ...