Now showing items 1-3 of 3

 • Soustružení hlavňových ocelí 

  Svoboda, Kryštof
  Hlavním tématem bakalářské práce je soustružení hlavňových ocelí. V úvodu práce jsou vysvětleny základní veličiny, silová zatížení při soustružení, geometrie nože a tvar třísky. Následuje stručný přehled nástrojových ...
 • Technologie výroby kluzného oka 

  Svoboda, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou prototypové série kluzného oka, návrhem sériové výroby a ekonomicko-technického zhodnocení. Také se řeší povrchová úprava ok a její testování. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. ...
 • Využití oxidu uhličitého k produkci energie 

  Svoboda, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím oxidu uhličitého jako zdroje energie ve formě uhlíkatých paliv. V první části jsou popsány možnosti zachycení oxidu uhličitého a jeho následného uložení. Druhá část práce je věnována ...