Now showing items 1-6 of 6

 • Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz 

  Svoboda, Luděk
  Cílem této bakalářské práce byla realizace ladícího systému s kompletním softwarovým vybavením, dále ověření funkčnosti systému a parametrů antény. Celý systém byl rozdělen na části ladící, řídící. V první části je realizována ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ježek, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na finanční situaci podniku Stavona spol. s r.o., která se zabývá výrobou a prodejem plastových otvorových výplní. Finanční situace podniku je vyhodnocena skrze vybrané ukazatele finanční analýzy. ...
 • Podnikatelský plán 

  Škeříková, Edita
  Diplomová práce řeší založení malé obchodní společnosti se zaměřením na výrobu kabelek. Vychází z teoretických poznatků aplikovaných do praktické části složené z analýzy okolí budoucího podniku a ze sepsání podnikatelského plánu.
 • Strategie vstupu zahraničního podniku na český trh 

  Svoboda, Luděk
  Diplomová práce se zabývá vhodným způsobem vstupu podniku na nový zahraniční trh. Po seznámení se společností následují analýzy externího a interního prostředí. Práce ověřuje vhodnost vybraného cílového trhu, řeší výběr ...
 • Systém včasné výstrahy před lokální povodní 

  Svoboda, Luděk
  Cílem této diplomové práce je návrh lokálního protipovodňového výstražného systému. Systém se skládá ze dvou základních typů jednotek. První jednotka je umístěna v terénu a pomocí čidel vyhodnocuje přítomnost vody v jinak ...
 • Založení elektronického obchodu s pneumatikami 

  Richtr, Roman
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem podnikatelského plánu pro vytvoření elektronického obchodu s pneumatikami. Součástí návrhu podnikatelského plánu jsou obchodní, marketingový, organizační a finanční plán a riziková ...