Now showing items 1-17 of 17

 • Brownfieldy v ČR v návaznosti na historické centrum 

  Murárová, Lucia
  Předmětem zadání Diplomová práce je urbanistická studie na území v části bývalé Tepny v Náchodě. Areál Tepny je z velké části již po demolici a v současné době chátrá. Toto území má velký potenciál rozvoje a využití, nachází ...
 • Brownfieldy v ČR v návaznosti na historické centrum 

  Severová, Anna
  Tématem diplomové práce je urbanistický návrh struktury ve městě Náchodě na území bývalé textilní továrny. Před několika lety došlo v Náchodě k rozprodání průmyslového areálu textilní továrny. Část závodu byla zrekonstruována, ...
 • Budiž světlo? Dopad světelného znečištění na životní prostředí 

  Svoboda, Lukáš
  Světelné znečištění patří mezi mnoho druhů znečištění, které ohrožují naši planetu. Důvod jeho vzniku je vedlejší efekt průmyslové civilizace a jeho negativní dopad ohrožuje lidské zdraví, zvěř, rostlinstvo a klima. Cílem ...
 • Detekce osob v obraze pomocí Raspberry Pi 

  Svoboda, Lukáš
  Tato práce se zabývá detekcí osob v obraze pomocí kamerových zařízení s důrazem na využití minipočítače Raspberry Pi. Byly vytvořeny algoritmy zpracovávající obrazová data a schopné rozlišit, zda se jedná o příchozí nebo ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Macková, Marcela
  urbanismus a architektonická studie polyfunkčního domu
 • Energeticky úsporný rodinný dům s fitness centrem 

  Svoboda, Lukáš
  PD ve stupni DPS novostavby dvoupatrového RD s provozovnou fitness centra situované v lokalitě Račice-Pístovice u Vyškova. Objekt je navržen s pravidelným protáhlým obdélníkovým půdorysem patra, v přízemí z něj vystupuje ...
 • Geometrické koncepce tvorby moderního architektonického prostoru 

  Svoboda, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
  Při sledování vývoje moderní architektury je možné zaznamenat jistý posun ve formulaci arch. konceptu. Ten je hledán stále častěji i mimo oblast stavitelské a výtvarné tradice a architektura se pak snaží věrně vyjádřit i ...
 • Návrh kusové výroby tvářecího nástroje 

  Svoboda, Lukáš
  Diplomová práce v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá návrhem technologie kusové výroby dvou kusů nástroje pro tváření za studena z materiálu X 45 NiCrMo 4, norma W. Nr materiál číslo 1. 2767. ...
 • Návrh výroby stupňovité řemenice. 

  Svoboda, Lukáš
  Práce je tvořená souhrnem teoretických a výpočtových poznatků pro zpracování návrhu výroby stupňovité řemenice. Práce obsahuje kompletní návrh výroby, jak pro sériovou výrobu, tak pro kusovou výrobu náhradních dílů, včetně ...
 • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

  Velešíková, Karolína
  Předmětem bakalářské práce byla obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Náplní byla Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby podle architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34- Ateliér ...
 • Optimalizace tvorby cenové nabídky 

  Svoboda, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulací cenových nabídek. Úvodní teoretická část uvádí členění nákladů a jejich stanovení, vysvětluje rozdělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty a podmínky kvalifikace ...
 • Proměny architektonického prostoru 20. století Elementární geometrické koncepce tvorby moderního arch.prostoru 

  Svoboda, Lukáš
  Disertační práce si klade za cíl přehledně dokumentovat celý nevšedně široký rozsah problematiky týkající se architektonického prostoru, včetně jejího historického vývoje. Práce by měla připomenout základní otázky, které ...
 • Příprava a charakterizace sulfurizovaných polymerů pro elektrochemické zdroje proudu 

  Svoboda, Lukáš
  Baterie založené na lithno-sírové technologii mají potenciál ukládat několikanásobně vyšší množství energie při zachování stejné hmotnosti, než stávající lithno-iontové baterie. To je možné díky vysoké teoretické hustotě ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Hýl, Petr
  SLOVINSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO V LUBLANI Autorská zpráva k diplomové práci Bc. Petr Hýl vedoucí práce: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský
 • Studie snížení energetické náročnosti bytového domu 

  Svoboda, Lukáš
  Cílem práce je nejprve zmapovat výchozí stav řešeného bytového domu, situovaného na ul. Merhautova č. 76/954 v Brně – Černých polích, jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska energetického a výchozí stav otopné ...
 • Vliv kalandrování na vlastnosti elektrod lithno-iontových baterií 

  Svoboda, Lukáš
  Při výrobě lithno-iontových baterií je snaha dosáhnout co největší hustoty energie, respektive kapacity při zachování velikosti článku. Důležitým krokem ve výrobním procesu baterie je kalandrování elektrod. Způsob jeho ...
 • Zlín, obnova a nové využití zámku 

  Svoboda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá obnovou historického objektu zámku. Řešený objekt se nachází v samém centru města Zlína, uprostřed rozlehlého parku. Zámek je čtyřpodlažní. Má 4 křídla, které vytváří kompaktní celek. Obnova ...