Now showing items 1-11 of 11

 • Emise TZL při spalování agropelet 

  Svoboda, Marek
  Tato práce se dělí na dvě části. První část se zabývá vymezením hlavních pojmů, vlastnostmi biomasy a pelet. Dále jsou zmíněny postupy při měření vlastností agropelet dle platných norem. Následuje vybrání hlavních materiálů ...
 • Horkovodní roštový kotel 

  Svoboda, Marek
  Práce se zabývá návrhem horkovodního roštového kotle, kde výstupem je voda o parametrech 130 °C a tlaku 16 bar. V obsahu celé práce je postupně uveden stechiometrický výpočet, který vychází ze zadaného paliva – dřevní ...
 • Lázně + 

  Svoboda, Marek
  Lázně jsou koncipovány na principu jeviště a hlediště, kde se návštěvník stává buď aktérem, nebo pozorovatelem; hercem, nebo divákem. Fragmentováním jednotlivých „dějství“ aktivních činností prostřednictvím pečlivě ...
 • Levný modul pro analýzu impedancí zemněných i plovoucích dvojpólů na osciloskopu s měřením kmitočtové charakteristiky 

  Svoboda, Marek
  Práce se zabývá analýzou tří vybraných typů převodníků impedance-napětí. Převodníky jsou určeny k automatizovanému měření impedancí pomocí osciloskopu s implementovanou funkcí analýzy kmitočtové odezvy. Cílem práce je ...
 • Mikrokosmos na cestách 

  Svoboda, Marek
  Ačkoliv v Evropě existuje mezinárodní dopravní konsenzus ohledně značení, rychlosti jízdy či propojování hospodářsky, kulturně a společensky nejvýznamnějších regionů, jejich specifika se liší v závislosti na geografických ...
 • Obrábění elektroizolačních materiálů 

  Svoboda, Marek
  Tato práce se zabývá rozborem a definováním problémů při obrábění elektroizolačních kompozitních materiálů. Cílem je navržení nových variant řešení technologických podmínek a odzkoušení vybrané varianty. Dále provést pro ...
 • Podpora kreativního myšlení a chování - analýza mentálních map 

  Svoboda, Marek
  Kreativita je v dnešní době považována za důležitou manažerskou vlastnost. Kreativita pomáhá přizpůsobit se stále se měnícímu podnikatelskému okolí. Kreativní metoda mentálních map se může využít k zachycení proudu myšlenek ...
 • Racionalizace skladového hospodářství a manipulace s materiálem v 1. Brněnské strojírně 

  Svoboda, Marek
  Tato diplomová práce se ve své první části zabývá rozborem a technologické dokumentace, manipulace s materiálem, strojů a manipulačních zařízení.Cílem těchto rozborů je vytipování nedostatků současného stavu.V druhé části ...
 • Rodinný dům s grafickým centrem v Jihlavě 

  Svoboda, Marek
  Bakalářská práce je projekt vícepodlažního polyfunkčního rodinného domu s grafickým centrem v Jihlavě. Dům je určen pro bydlení dvou čtyřčlenných rodin. Obsluha grafického centra bude zajištěna obyvateli domu. Hlavní vstupy ...
 • Vliv příměsí v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla. 

  Svoboda, Marek
  Olověné akumulátory v hybridních elektrických vozidlech (HEV) pracují v režimu PSoC (Partial State of Charge). Právě v tomto režimu dochází k novým mechanizmům poruch. Tyto mechanizmy jsou dávány do souvislosti s nevratnou ...
 • Vliv přítlaku v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla 

  Svoboda, Marek
  Olověné akumulátory v hybridních elektrických vozidlech (HEV) pracují v režimu PSoC (Partial State of Charge). Právě v tomto režimu dochází k novým mechanizmům poruch. Tyto mechanizmy jsou často dávány do souvislosti s ...