Now showing items 1-4 of 4

 • Active Prosthetic Hand 

  Svoboda, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this thesis is to propose and produce prototype of active hand prosthesis. Prototype is based on myoelectric prosthesis principle, therefore it is meant to be controlled by EMG signals. In this specific case ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Šimonová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti společnosti Jessgrove Central Europe s.r.o analýzou časových řad. Teoretická část je zaměřena na shrnutí základních pojmů, týkajících se analýzy časových řad či ...
 • Specifika personálního vedení high-tech firmy 

  Svoboda, Michal
  Diplomová práce pojednává o specifikách personálního vedení resp. řízení v podnicích s vyspělými technologiemi, označovanými high-tech. Pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného interview je analyzována situace v ...
 • Vliv příměsi kobaltu na parametry kladné elektrody Ni-Cd akumulátorů 

  Svoboda, Michal
  Diplomová práce pojednává o popisu vlivu příměsi kobaltu na vlastnosti kladné elektrody Ni-Cd akumulátorů. Pomocí techniky křemenných mikrovah jsou analyzovány jevy snižující životnost kladné elektrody během zrychleného ...