Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza rizik násoskových řadů 

  Outratová, Markéta
  Diplomová práce pojednává o násoskových vodárenských řadech, které jsou využívány při jímaní podzemní vody. Cílem práce je definování nejfrekventovanějších nežádoucích stavů, které se mohou vyskytnout na násoskových řadech, ...
 • Měření a analýza vibrací na částech obráběcích strojů 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem diplomové práce je měření a analýza vibrací na částech obráběcích strojů za použití snímače vibrací. Tato práce také obsahuje základní přehled dosavadního poznání týkajícího se problematiky vibrací a vibrační ...
 • Pevnostní kontrola stromečkového závěsu turbínového kola leteckého motoru 

  Čepica, Vojtěch
  Hlavním centrem pozornosti této bakalářské práce je pevnostní analýza stromečkového závěsu turbínového kola leteckého motoru. První část práce je věnována problematice leteckých motorů a různým druhům uchycení rotorových ...
 • Pojízdný pásový dopravník 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu drobného kameniva, zeminy a drobné stavební sutě s dopravním výkonem 60 t/h, výškovým rozdílem 3,5 m a vzdáleností mezi osami bubnů 8 m. Tato práce obsahuje ...
 • Problém trhliny v blízkosti bimateriálové rozhraní 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem práce je seznámení se s problematikou lineární lomové mechaniky, popisem napětí a deformací v okolí vrcholu trhliny na rozhraní dvou ortotropních materiálů pomocí teorie rovinné pružnosti. První část je věnována ...
 • Problém trhliny v blízkosti bimateriálového rozhraní 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem práce je seznámení se s problematikou lineární lomové mechaniky, popisem napětí a deformací v okolí vrcholu trhliny pomocí teorie rovinné pružnosti v ortotropních materiálech. První část je věnována teoretickým ...
 • Tvrdost pitné vody 

  Kubešová, Kateřina
  V úvodní části této bakalářské práce je zpracována rešerše na téma tvrdosti vody obecně a jakožto jednoho z ukazatelů jakosti pitné vody. Práce zahrnuje pohled na obsah látek způsobujících tvrdost jednak z hlediska zdravotního ...