Now showing items 1-7 of 7

 • Efektivní využití SCRUM metodiky ve vývojovém týmu 

  Svoboda, Radek
  Diplomová práce se zabývá efektivnějším využitím Scrum metodiky ve vývojovém týmu v konkrétní společnosti. K dosažení vyšší efektivity využívá práce filosofii SW-CMM, kterou aplikuje v agilním prostředí. Teoretická východiska ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Tichý, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy Xella CZ, s.r.o s využitím metod finanční analýzy. Teoretická část popisuje metody finanční analýzy a finanční ukazatele. Praktická část obsahuje aplikaci ...
 • Návrh a posouzení ocelové konstrukce 

  Svoboda, Radek
  Tématem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce průmyslové budovy pro úpravu sklářského písku. Budova má půdorysný rozměr 12,0 x 12,0 metrů a výšku v hřebeni střechy 15,6 metrů. Rozvržení jednotlivých prvků ...
 • Návrh informačního systému 

  Plaček, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro oddělení dopravní zdravotní služby, které je součástí nemocnice. Práce popisuje teoretické poznatky potřebné pro analýzu a vlastní návrh, dále se věnuje analýze ...
 • Řešení mimořádných událostí v ústavech sociální péče 

  Svoboda, Radek
  Bakalářská práce pojednává o řešení mimořádných událostí v ústavech sociální péče. Jsou uvedeny základní pojmy této oblasti, případové studie, přehled legislativy a legislativně stanovených povinností pro výstavbu a provoz ...
 • Studie chování ocelových rámů v závislosti na tuhosti styčníků 

  Svoboda, Radek
  Bakalářská práce „Studie chování ocelových rámů v závislosti na tuhosti styčníků“ se zabývá výpočtem reálné tuhosti styčníků metodou komponent a porovnává jejich vliv na chování ocelové konstrukce při lineárním výpočtu ...
 • Zvyšování obchodní výkonnosti internetového obchodu 

  Svoboda, Radek
  Bakalářská práce se zabývá zvyšováním obchodní výkonnosti internetového obchodu na adrese www.vytvarny-shop.cz. Zvyšování obchodní výkonnosti je dosaženo prostřednictvím SEO a implementováním doplňkových modulů pro internetový ...