Now showing items 1-20 of 63

 • Analýza výluk na železničních tratích 

  Šmíd, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá popsáním, zhodnocením, a navržením případných změn ve věci plánování, umisťování a popisování výlukových činností na železničních tratích za účelem zlepšení propustnosti a kvality poskytovaných ...
 • Analýza výluk železničních tratí 

  Malý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá organizací a plánováním výlukové činnosti na železničních tratích. V první kapitole je nastíněn právní rámec železniční dopravy a definovány základní pojmy. Druhá kapitola navazuje rozborem předpisu ...
 • Hodnocení zkušebního úseku na technologii podbíjení 

  Tinka, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vlivu upravené technologie podbíjení na kvalitu geometrických parametrů koleje. Na zřízeném zkušebním úseku, který se nachází na dvoukolejné trati Břeclav – Přerov u obce Rohatec, ...
 • Konstrukce nástupišť železničních tratí 

  Smítková, Pavlína
  Práce se věnuje srovnání konstrukcí nástupišť používaných na síti SŽDC, ŽSR, případně dalších okolních států. Hlavním cílem je porovnat konstrukce z hlediska náročnosti stavby, údržby, stability konstrukce, materiálové ...
 • Modernizace úseku Studenec-Vladislav 

  Šmíd, Jaroslav
  Cílem této práce je navrhnout modernizaci traťového úseku Studenec – Vladislav pro návrhovou rychlost 120 km/h. Součástí je návrh odvodnění a konstrukce železničního svršku. Byla vypracována situace, podélný profil, vzorové ...
 • Návrh a výroba prototypu externího akvarijního filtru 

  Svoboda, Richard
  Tato práce popisuje návrh a postup výroby prototypu externího akvarijního filtru za použití aditivní metody Fused Deposit Modeling. Model filtru byl navržen v 3D parametrického softwaru SolidWorks a vytisknut pomocí ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Bojkovice-Bohuslavice nad Vláří 

  Ptáček, Jiří
  Tato práce prověří možnosti zvýšení traťové rychlosti pro traťový úsek Bojkovice - Bohuslavice nad Vláří. Zvýšení rychlosti bude posuzováno se stávajícími geometrickými parametry koleje a s navrhovanými změnami geometrických ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Čejč - Hodonín 

  Látal, Jan
  Bakalářská práce se bude zabývat možností zvýšení traťové rychlosti v úseku Čejč Hodonín. Navrhované zvýšení rychlosti bude posuzováno ve dvou variantách, první varianta počítá se zachováním současných geometrických parametrů ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Hradčovice - Luhačovice 

  Bětík, Václav
  Cílem této práce je prověřit možnost zvýšení traťové rychlosti pro traťový úsek Hradčovice - Újezdec u Luhačovic a v navazujícím úseku Újezdec u Luhačovic - Luhačovice. Zvýšení rychlosti je posuzováno pro stávající geometrické ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Křenovice - Nezamyslice 

  Bombera, Jan
  Bakalářská práce se zabývá možností zvýšení traťové rychlosti v úseku Křenovice horní nádraží – Nezamyslice tratě č. 315A. Zvýšení rychlosti je prověřováno ve dvou krocích – se současnými geometrickými parametry koleje a ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Moravské Budějovice - Šumná 

  Vlachová, Dominika
  Tato práce se zabývá možností zvýšení rychlosti pro traťový úsek Moravské Budějovice – Šumná. Zvýšení rychlosti je posuzováno se současnými geometrickými parametry koleje, a poté s navrhovanými změnami geometrických parametrů ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Olomouc - Nezamyslice 

  Krestýn, Miroslav
  Tato práce si klade za cíl prověřit možnosti zvýšení rychlosti pro traťový úsek Olomouc-Nezamyslice.Zvýšení rychlosti je posuzováno se současnými geometrickými parametry koleje.Ojediněle je proveden posudek s navrhovanými ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Tábor-Milevsko 

  Křemen, Tomáš
  Práce se zabývá prověřením možnosti zvýšení rychlosti pro traťový úsek Tábor - Milevsko. Zvýšení rychlosti je posuzováno s návazností na výhledový grafikon vlakové dopravy. Finální řešení je navrženo s co největší efektivitou ...
 • Optimalizace poloh železničních zastávek v úseku Znojmo-Okříšky 

  Kubina, Jiří
  Bakalářská práce „Optimalizace poloh železničních zastávek v úseku Znojmo-Okříšky“ se zabývá posouzením stávajícího stavu umístění železničních zastávek a železničních stanic ve zmíněném traťovém úseku z hlediska docházkové ...
 • Porovnání technologií podbíjení koleje 

  Bombera, Jan
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením upravené technologie podbíjení koleje a jejím porovnáním s nyní používanou technologií na základě měření geometrických parametrů koleje a jejího svislého sedání na zkušebním úseku, ...
 • Porovnání technologií rekonstrukce traťové koleje 

  Svrček, David
  Diplomová práce řeší návrh a porovnání technologických postupů pro rekonstrukci traťové koleje č. 1 mezistaničního úseku Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou. Konkrétně rekonstrukcí železničního svršku a železničního ...
 • Porovnání technologií rekonstrukce traťové koleje 

  Turoň, Martin
  Téma diplomové práce se zabývá porovnáním technologií rekonstrukce traťové koleje č. 2, mezistaničního úseku Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou v km 7,792 939 – 7,967 592 a v km 8,725 000 – 14,988 677. Cílem ...
 • Porovnání technologií rekonstrukce železniční stanice 

  Vaněk, Jan
  Tato diplomová práce zpracovává technologický postup prováděných prací v části železniční stanice Pačejov a v přilehlém dvojkolejném úseku v rozsahu pracovních postupů od SP0 do SP3a. Práce porovnává časové i ekonomické ...
 • Přejezdy na železničních tratích 

  Nováková, Anna-Marie
  Tato práce řeší problematiku železničních přejezdů z hlediska interpretace veškeré dostupné legislativy. Snaží se zjistit, zdali se dostupné legislativní zdroje pro projektování železničních přejezdů shodují, a tedy na ...
 • Příčné odpory pražců s plastovými pražcovými kotvami 

  Hyžák, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá příčným odporem pražců s plastovými pražcovými kotvami EVA V. Součástí práce je porovnání naměřených hodnot příčného odporu pražců s pražcovými kotvami z plastu, z oceli a bez kotev. Dále ...