Now showing items 1-1 of 1

  • Marketing realitních kanceláří 

    Svoboda, Robert
    Diplomová práce se zabývá marketingem realitních kanceláří. V teoretické části je rozebrán marketing a popis realitních kanceláří. Práce také navrhuje, jaké reklamy by měla využít modelová fiktivní firma. V praktické části ...