Now showing items 1-11 of 11

 • Detekce, lokalizace a rozpoznání dopravních značek 

  Svoboda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá lokalizací, detekcí a rozpoznáním dopravních značek. Jsou zde rozebírány možnosti výběru oblastí s pravděpodobným výskytem značek. Dále jsou řešeny vlastnosti různých příznaků se zaměřením ...
 • Implementace statistické metody KDE+ 

  Svoboda, Tomáš
  V rámci diplomové práce jsem představil novou statistickou metodu KDE+ (Kernel Density Estimation plus), pomocí níž lze detekovat shluky bodů na liniových datech. Vytvořil jsem samostatně běžící aplikaci, která umožní ...
 • Jednoválcové motory kategorie enduro 

  Svoboda, Tomáš
  Práce je zaměřena na popis konstrukce, která je typická pro motor enduro motocyklu a popi-suje jeho hlavní části. Další náplní práce je shrnutí informací o vybraných typech enduro motocyklů a jejich pohonných jednotkách. ...
 • Konstrukce stabilizovaného dvojitého napájecího zdroje 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvojitého stabilizovaného napájecího zdroje s regulovatelným výstupním napětím 0 - 30 V a regulovatelným proudovým omezením 0 - 3 A. Zdroj kombinuje použití síťového ...
 • Konstrukční návrh mobilního štěpkovače 

  Svoboda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem mobilního štěpkovacího zařízení využívajícího ke svému pohonu sériově vyráběné zahradní malotraktory VARI. Vlastní práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol popisující ...
 • Polyfunkční dům 

  Svoboda, Tomáš
  Jedná se o samostatně stojící polyfunkční dům v zástavbě obchodních a bytových domů. Stavba se nachází ve městě České Budějovice. Polyfunkční dům má pět nadzemních podlaží, jedno podzemní podlaží a je částečně podsklepený. ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Svoboda, Tomáš
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby rodinného domu s provozovnou na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je nepodsklepený se dvěmi nadzemními podlažími. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou ...
 • Systém pro monitorování domácnosti a automatizaci centrálního vytápění 

  Svoboda, Tomáš
  Tato práce se řadí do kategorie vestavěných systémů. V rámci práce bylo navrženo a vyrobeno několik hardwarových modulů určených k automatizačním úkonům s využitím sběrnice 1-Wire a počítače Raspberry Pi. Byla navrhnuta a ...
 • Trámový most přes řeku Lomnici 

  Svoboda, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostu přes řeku Lomnici. Hlavní náplní je statický výpočet nosné konstrukce o jednom poli. Byly zpracovány tři studie a druhá varianta, předpjatý dvoutrám, byla vybrána. Nosná konstrukce ...
 • Vysokorychlostní akviziční systém 

  Svoboda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh vysokorychlostního akvizičního systému za použití obvodu FPGA a vysokorychlostního A/D převodníku s moderním rozhraním JESD204B. Vzhledem k požadované rychlosti vzorkování naráží ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Uhlíř, Petr
  Tato Bakalářská práce si klade za cíl objasnit vývoj v zálohování, obnovy a dlouhodobém uchovávání dat jak v obecné úrovni, tak v konkrétním projektu NDK. Dále poukazuje na světové trendy v tomto oboru a zabývá se myšlenkou ...