Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza nízkomolekulárních proteinů metodou SDS-PAGE v ječmeni během sladování 

  Myslivcová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá analýzou nízkomolekulárních proteinů v ječmeni během sladování metodou SDS-PAGE. Pozornost byla zaměřena na PR proteiny, konkrétně LTP proteiny a thioniny, které jsou zmiňovány v souvislosti s ...
 • Analýza silic v rostlinném materiálu 

  Koloničná, Markéta
  Máta peprná a levandule lékařská jsou aromatické byliny s léčivými i kořeninovými vlastnostmi. Jejich esenciální oleje slouží pro výrobu vonných látek používaných v kosmetice a potravinářství. V této práci byly analyzovány ...
 • Mykotoxiny v kvašených nápojích 

  Martiník, Jan
  Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní a hub, které napadají obiloviny, hrozny vína nebo jablka, které se používají na přípravu kvašených nápojů. Tato práce se zaměřuje na mykotoxin patulin, který se primárně ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu společnosti 

  Horsák, David
  Diplomová práce charakterizuje a analyzuje obchodní společnost. Obsahuje návrh řešení vyplývajících z analýzy, řešení implementačních problémů a je projektovým nástrojem pro zlepšení budoucího postavení firmy na trhu, a ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Strnadová, Martina
  Tato práce se zabývá návrhem finančního plánu podniku. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část je věnována představení vybrané společnosti a analýze současného stavu podniku. ...
 • Obsahové látky kmínové silice 

  Suchánková, Renáta
  Bakalářská práce je věnována významným látkám v kmínové silici. Stanovení látek jsem prováděla v laboratořích brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. Je rozdělena na teoretickou a experimentální ...
 • Sledování obsahu 3-MCPD v ječmeni, sladu a pivu 

  Šálková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá procesním kontaminantem 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol), který vzniká při zpracování potravin. Teoretická část práce shrnuje dostupné vědecké poznatky o vlastnostech 3-MCPD, jeho možných ...
 • Sledování obsahu gliadinu v pivu 

  Porubiaková, Otília
  Pre stanovenie obsahu gliadínu v pive bola použitá enzýmová imunoanalýza. Je to rýchla a spoľahlivá metóda, ktorá sa bežne používa v potravinárskom priemysle. Celiakia je autoimunitné ochorenie, inak nazývané intolerancia ...
 • Solving certain classes of Lane-Emden type equations using differential transformation method 

  Khan, Yasir; Svoboda, Zdeněk; Šmarda, Zdeněk (Springer Nature, 2012-10-05)
  In this paper, differential transformation method (DTM) is applied to solve singular initial problems represented by certain classes of Lane-Emden type equations. Some new differential tranformation formulas for certain ...
 • Stanovení lipidů a zastoupení mastných kyselin v obilce ječmene 

  Cvrková, Jana
  Diplomová práce se zabývá stanovením obsahu lipidů a profilu mastných kyselin v obilce ječmene (Hordeum vulgare). V teoretické části je popsána syntéza mastných kyselin a jejich degradace v rostlinném materiálu, dále pak ...
 • Stanovení obsahu akrylamidu v kávě 

  Janíčková, Vlasta
  Cílem bakalářské práce bylo stanovení obsahu akrylamidu ve vybraných vzorcích pražených mletých káv. Jednotlivé vzorky kávy se od sebe lišily obchodní značkou a druhem. V praktické části práce bylo provedeno stanovení ...