Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza rizik vodovodu obce Hrádek u Sušice 

  Hofmannová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik veřejného vodovodu menší obce. S využitím nástrojů identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou byl řešen projekt WaterRisk, za pomoci ...
 • Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů 

  Tauš, Miloslav
  Předložená disertační práce se věnuje multikriteriálnímu hodnocení technického stavu vodovodů. V rámci práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti hodnocení technického stavu vodovodů a v oblasti metod ...
 • Nejlepší dostupné prvky pro vodojemy 

  Hrubý, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou jednotlivých prvků vodojemů, jejich porovnáním a popisem jejich vlastností. V první části jsou obsaženy základní informace týkající se návrhu objemu akumulace. Následuje stěžejní ...
 • Pilotní studie posouzení rizik vybraného vodovodu 

  Jedličková, Ivana
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení rizik vodovodu pro veřejnou potřebu. Analýza rizik je řešena v souladu s metodikou vyvinutou VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a metodikou WaterRisk, kterou vytvořil Ústav ...
 • Sledování pesticidních látek ve zdroji úpravny vody Hrdibořice a možnost jejich odstranění 

  Bouchalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá možnými způsoby jak snížit, případně úplně odstranit pesticidní látky z pitné vody, která je produkována na úpravně vody Hrdibořice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické ...
 • Technický audit veřejného vodovodu 

  Konečný, Pavel
  Diplomová práce se zabývá technickým auditem veřejného vodovodu. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice a v zahraničí. Dále jsou v práci popsány metodiky vytvořené na ÚVHO FAST Brno, které ...