Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza soudobých možností úvěrového financování firem v České republice. 

  Schiller, Jaroslav
  Obsahem bakalářské práce je analýza soudobých možností úvěrování firem prostřednictvím bankovních úvěrů v České republice, se zvláštním zaměřením najednotlivé typy poskytovaných úvěrů nejvýznamnějšími bankami. Konečným ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Resl, Jan
  Předmětem bakalářské práce je popsat organizaci stavební zakázky. Ukázat stavební zakázku v klíčových úsecích a jednotlivé fáze průchodu zakázky společností, na praktických příkladech. V prvních dvou kapitolách je nastíněna ...
 • Sport hotel Frýdlant 

  Bartoš, Jan
  V mé diplomové práci budu řešit návrh projektové dokumentace pro sport hotel. Tento objekt je situován do klidné jihovýchodní části města Frýdlant s výhledem na město a dobrou dostupností do okolních sportovních zařízení. ...
 • Zajistění stavební jámy na ul. Provazníkova 

  Koudelková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením pažení stavební jámy realizované za účelem výstavby polyfunkčního domu v Brně Husovicích. Úvodní část práce shrnuje základní vstupní informace o zájmové lokalitě ...