Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v České republice 

  Pospíšil, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o možnostech moderního smíšeného životního pojištění, pomocí kterého mohou investovat fyzické osoby v České republice. Do komparace jsou zahrnuty mnou vybrané pojišťovny. Jsou to pojišťovny s ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Šálková, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti ENERG-SERVIS a.s. za roky 2006-2008. K tomuto hodnocení byly použity elementární metody technické analýzy. Data pro její zpracování byla čerpána z ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Gutiérrez Almidón, Luis Daniel
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření návrhu marketingové strategie pro firmu POWERTEX s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem oblečení. V teoretické části vysvětlím pojmy, ze kterého budu vycházet v praktické části ...
 • Podnikatelský záměr na založení nové firmy 

  Slouková, Hana
  Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na vytvoření zcela nového podnikatelského subjektu působícího v oblasti gastronomie. Základem návrhu je analýza a vymezení podmínek pro založení tohoto podniku, ...
 • Přístupy k řízení inovací ve středních a velkých podnicích 

  Koudelková, Petra; Svobodová, Andrea (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-12)
  Purpose of the article: The article deals with the question of processing inovations in companies. How manage the initial idea. And conserve it till the time when it is appropriate to bring it to the market. The research ...