Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku 

    Benušová, Eva
    Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Orionreal, spol. s r.o. k datu 31. 12. 2015. Práce je rozdělená do tří dílčích částí. Teoretická část je zaměřená na rešerši odborné literatury zabývající se ...