Now showing items 1-6 of 6

 • Audit účetní závěrky vybraného zemědělského podniku 

  Stojánková, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na provedení auditu u zemědělského subjektu. Je zde uveden historický vývoj auditu a základní informace. Práce popisuje regulaci v rámci Evropské unie, samotný postup dle Mezinárodních auditorských ...
 • Marketingový mix společnosti Alcon 

  Svobodová, Jana
  Tématem diplomové práce je rozbor společnosti Alcon Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., zabývající se prodejem a výrobou přípravků pro oční péči, na základě marketingového mixu. Mým cílem je pomoci zkvalitnit péči o ...
 • Návrh simulačního modelu antiblokovacího systému v automobilu 

  Svobodová, Jana
  Rozvoj elektroniky způsobil revoluci v automobilovém průmyslu. Mezníkem ve vývoji bezpečnostních elektronických systémů se stal protiblokovací systém. ABS detekuje náchylnost k blokování kol, ke kterému může dojít při ...
 • Návrh vytvoření úspěšného obchodního týmu ve finančních službách 

  Trávník, Vladimír
  Cílem práce je navrhnout koncept sestavení obchodního týmu a zvýšení motivace jednotlivých členů obchodního týmu. Ke splnění výzkumného úkolu bude využita analýza postupu sestavování obchodního týmu v organizaci. Na základě ...
 • Srovnání daňové zátěže fyzické osoby podnikatele a zaměstnance 

  Stojánková, Radka
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti stejné profese. Jsou zde uvedeny ...
 • Zvýšení konkurenceschopnosti firmy na základě rozboru marketingového mixu 

  Svobodová, Jana
  Tématem bakalářské práce je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Pavigo s.r.o., která se zabývá prodejem, pronájmem a provozováním nápojových a prodejních automatů. Mým cílem je pomoci zkvalitnit některé nabízené služby ...