Now showing items 1-3 of 3

 • Komunikační mix společnosti Výtvarný-Shop.cz 

  Svobodová, Martina
  Tato bakalářská práce si klade za úkol zhodnotit stávající situaci komunikačního mixu společnosti, která se zabývá prodejem výtvarných materiálů a pomůcek, a to ve dvou prodejnách a na internetovém obchodě. V teoretické ...
 • Návrh komunikační strategie podniku 

  Svobodová, Martina
  Diplomová práce, na základně provedené analýzy, navrhuje vhodnou komunikační strategii pro firmu poskytující sportovní služby. Komunikační strategie by měla vést ke zlepšení budoucího postavení na trhu a zvýšit podvědomí ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zpracování podnikatelského záměru restaurace. Cílem tohoto podnikatelského plánu je návrh na založení vlastního minipivovaru, který by sloužil výhradně pro potřeby restaurace, analýza ...