Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Kaňa, Vojtěch
  Hlavním cílem této bakalářská práce je rozbor marketingového mixu společnosti AUTOMARKET TRUCKS s.r.o. Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část vymezuje základní teoretické pojmy z hlediska marketingu. ...
 • Návrh na změnu systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Svobodová, Pavla
  Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců je součásti řízení lidských zdrojů v rozvíjejících se společnostech. Cílem této diplomové práce je analyzovat současný systém hodnocení a odměňování zaměstnanců firmy KELLER – ...
 • Návrh systému zvyšování kvalifikace ve firmě Keller 

  Svobodová, Pavla
  Předmětem bakalářské práce je analýza vzdělávacího procesu ve firmě KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je vzhledem k od-bornému zaměření a komplexnosti firmy nezbytným předpokladem ...
 • Použití metafor v různých žánrech diskurzu o elektrotechnice 

  Svobodová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá metaforou jako lingvistickým jevem a jejím používáním v různých druzích textů týkajících se transistorů (populárně vědecké zprávy, online tutoriály, učebnice a odborné články). Cílem práce ...