Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza nabídkových cen nemovitostí ve vybrané lokalitě 

  Svobodová, Petra
  Diplomová práce se zabývá průměrnými nabídkovými cenami nemovitostí v nejbližším okolí Brna. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první teoretické části je představen realitní trh v České republice, faktory ovlivňující ...
 • Financování nemovitosti z pohledu investora 

  Svobodová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá financováním nemovitosti. V teoretické části jsou představeni účastníci trhu s nemovitostmi, dále jsou upřesněny druhy nemovitostí se základními údaji o bydlení v České republice a teoretickou ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského záměru, který bude využit pro realizaci projektu ve výrobní oblasti průmyslového podniku. Cílem projektu je minimalizovat průběžnou dobu výroby a eliminovat zmetkovitost ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh podnikatelského záměru, který bude využit k realizaci investičního projektu pro již existující společnost. Práce vychází ze základních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza ...
 • Strategie rozvoje pro reálnou společnost 

  Svobodová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení a strukturu hierarchie strategií společnosti Sporten, a.s. s ohledem na její rozvoj. Cílem je vytvořit komplexní soubor rozvojových strategií, který je podložený firemními ...
 • Změna souřadnicového systému vektorové katastrální mapy 

  Svobodová, Petra
  V bakalářské práci se zabývám změnou souřadnicového systému vektorové katastrální mapy KM-D v systému stabilního katastru na vektorovou katastrální mapu KMD v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. V první ...