Now showing items 1-13 of 13

 • Bytový dům 

  Kubíček, Tomáš
  Projekt rieši novostavbu bytového domu v Trenčíne. Cieľom práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby. Objekt má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie a je osadený do svahovitého terénu. Budova ...
 • Optimalizace lehkého šikmého střešního pláště k redukci letních tepelných zisků 

  Svobodová, Sylvia
  Předložená práce se zabývá problematikou přehřívání podkrovních místností během letního období. U převážné většiny rodinných a bytových domů, kde je využito podkroví pro obytné účely, je opláštění krovu řešeno střešním ...
 • Polyfunkční rodinný dům - Ro/1 

  Dusbabová, Jana
  Bakalářská práce “Polyfunkční rodinný dům – RO/1“ je zpracována ve formě projektové dokumentace a všech jejích náležitostí, které jsou požadovány touto prací. Práce a její přílohy jsou zpracovány dle platných zákonů, norem ...
 • Polyfunkční rodinný dům - Ro/2k 

  Moj, Miroslav
  Bakalářská práce „Polyfunkční rodinný dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržená stavba je umístěna na parcelu č. 1104/25, k.ú. Teplice-Trnovany. Objekt ...
 • Polyfunkční rodinný dům - Ro/3k 

  Maroušek, Josef
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace polyfunkčního domu na úrovni zadání projektu pro provádění staveb. Návrh objektu klade důraz na dispoziční řešení stavby s vazbou na zajištění konstrukce po stránce statické, ...
 • Požární stanice typu P 

  Raška, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace k požární stanici typu P, což je druh požární stanice určený pro 5 – 8 hasičů v jedné směně, kteří tvoří jeden výjezd. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle ...
 • Rodinný dům 

  Kojan, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh jedno-generačního rodinného domu. Tato novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je téměř na rovinatém terénu na vybraném pozemku v obci Vlkovice ...
 • Rodinný dům 

  Nejedlý, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednogeneračního rodinného domu pro trvalé bydlení 4 – 5 osob. Objekt je umístěn na téměř rovném pozemku ležícím na ulici Růžičkova v Třebíči. Dům je navržen jako částečně podsklepený ...
 • Rodinný dům 

  Štipčák, Martin
  Řešení bakalářské práce je rodinný dům v obci Vlkoš se samostatně stojící garáží. Rodinný dům je určen k trvalému bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Stavba má dvě nadzemní podlaží a suterén. Je navržen z keramického systému ...
 • Rodinný dům 

  Netočný, Marek
  Bakalářská práce se zabývá projektové dokumentace rodinného domu v obci Litvínovice. Objekt je situován do místní zástavby. Je navržen jako tří podlažní s podsklepením, ze systému Porotherm. Střecha je plochá jednoplášťová. ...
 • Rodinný dům s autoservisem 

  Špalková, Radka
  Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který je umístěn v okrese Znojmo v obci Višňové. Rodinný dům je navržen jako dvou podlažní, nepodsklepený pro ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Fafílková, Jana
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu s projekční kanceláří na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Rodinný dům se nachází v obci Blížkovice. Objekt je částečně podsklepený se dvěma nadzemními ...
 • Rodinný dům v Lubné 

  Šteflová, Ludmila
  Předložená bakalářská práce se skládá z kompletní projektové dokumentace sloužící jako podklad pro stavební povolení ke stavbě rodinného domu. Dům je situován na území Pardubického kraje v obci Lubná. Objekt je navržen ...