Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh tepelného zdroje lokální soustavy CZT 

  Svobodová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá systémem centrálního zásobování teplem, tepelnými zdroji a strojním a zabezpečovacím zařízením kotelen. Hlavním cílem práce je modernizace části tepelných zdrojů s příslušným zařízením kotelny v ...
 • Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Lomnice u Tišnova 

  Svobodová, Veronika
  V této diplomové práci je popsán postup při obnově katastrálního operátu přepracováním. Přepracovávané katastrální území je Lomnice u Tišnova, přesněji její intravilán, ve kterém je doposud platná mapa v měřítku 1 : 2880. ...
 • Revitalizace lokality Horečky - gedetické zaměření 

  Svobodová, Veronika
  Bakalářská práce obsahuje geodetické zaměření, výpočetní práce, výsledky měření a zpracování za účelem revitalizace historického areálu „Horečky“ ve městě Frenštátě pod Radhoštěm a obce Trojanovice. Výsledkem je účelová ...
 • Videoanalýzy dílčího výrobního procesu 

  Svobodová, Veronika
  Bakalářská práce popisuje zejména eliminaci plýtvání časem a tím i finančními prostředky na svařovací lince vysokotlakých zásobníků Common Rail ve společnosti Bosch Diesel s. r. o. Podrobným způsobem je popsán postup analýzy ...