Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a analýza třífázového asynchronního motoru 

    Svoreň, Jan
    Tato práce se zabývá návrhem třífázového asynchronního motoru a jeho analýzou. V úvodu seznamuje s principem funkce elektrických strojů a jejich konstrukčními záležitostmi. Hlavním cílem je vypracování postupu výpočtu pro ...
  • Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru 

    Svoreň, Jan
    Tato práce se zabývá rozborem problematiky vysokorychlostních asynchronních motorů. V úvodu je probrána základní koncepce asynchronních motorů s ohledem na konstrukční zvláštnosti vzhledem k vysokým otáčkám a napájení z ...