Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ61. 

    Svozil, Libor
    V této práci jsou porovnávány struktury a výsledné mechanické vlastnosti slitiny AZ61v litém stavu a po rozpouštěcím žíhání. Práce obsahuje srovnání vyskytujících se fází, mechanické vlastnosti a tvrdost materiálu. Pro ...
  • Struktura a vlastnosti vybraných hořčíkových slitin na odlitky 

    Svozil, Libor
    V této práci jsou porovnávány struktury a výsledné mechanické vlastnosti slitiny AZ91 odlévané metodami tlakového lití a squeeze casting. Práce obsahuje srovnání vyskytujících se fází, tvrdost těchto fází, porezitu materiálu, ...