Now showing items 1-3 of 3

 • Řídicí systém pro laserovou herní zbraň 

  Svozil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro lasertag. Návrh je řešen ve spo- lupráci s dalšími spolupracovníky na projektu. Tato práce je zaměřena na zbraňovou jednotku a její součásti. Celý systém bude realizován ...
 • Řídicí systém pro laserovou herní zbraň 

  Svozil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro hru lasertag. Práce obsahuje popis principu jednotlivých částí zařízení a řeší jejich požadavky na ně. Hlavními částmi je zbra- ňová jednotka, ozvučovací systém, kapacitní ...
 • Statistické zpracování řečových parametrů 

  Svozil, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování řečového signálu a analýzou samohlásek v závislosti na emočním stavu řečníka. Byla vytvořena aplikace programu v prostředí Matlab na zpracování řečového signálu a jeho ...