Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické hledání vazeb mezi částmi audiovizuálních dokumentů 

    Sychra, Marek
    Tato práce se zabývá tématem hledání tématu v textu. Konkrétně hledání spojitostí mezi krátkými texty a hledání hranic jednotlivých částí stejného tématu v jednom hlavním textu. Hlavní motivací výzkumu bylo zavedení do ...
  • Plánování cest v letecké dopravě 

    Sychra, Marek
    Problematika plánování cest v letecké dopravě (v hromadné dopravě obecně) je podobná hledání nejkratší cesty v grafu. Hlavními rozdíly jsou však časová závislost vstupního grafu a fakt, že cena cesty je určena více kritérii. ...