Now showing items 1-2 of 2

  • Město místo továrny 

    Sychrová, Eva
    “Městské prostředí plní mnoho úloh. Kromě jiného by mělo být takové, abychom si je zapamatovali a při pohledu na ně cítili potěšení.” [Kevin Lynch] Návrh se zabývá řešením městského polyfunkčního domu poblíž centra města. ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Sychrová, Eva
    Revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži. Bakalářská práce, Fakulta architektury VUT BRNO, 2009 Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh úpravy a funkčního využití celé plochy předpolí Květné zahrady v Kroměříži ...